Novinka v intermodálnej preprave

Odštartoval prvý vlak ložený návesmi prepravcu LKW Walter

Dňa 5.1.2021 odštartoval prvý vlak ložený návesmi prepravcu LKW Walter. Ide o novinku v segmente intermodálnej prepravy. Tieto novozavedené vlaky budú jazdiť v relácii Rostock - Bratislava a späť v počte dvoch párov za týždeň. Plánované dni zavedenia sú v utorok a vo štvrtok. Ráno má prísť súprava ložená návesmi z Nemecka do Bratislavy, kde sa postupne budú návesy počas celého dňa vykladať a zároveň aj nakladať a večer odíde súprava späť do Nemecka.
Na území Nemecka zabezpečuje prepravu partnerský dopravca, od Děčína po území Českej republiky a Slovenska spoločnosť Lokorail a.s. v čele s jedným z našich piatich Vectronov BUDAMAR GROUP.
Nakoľko prevažná časť návesov smeruje do Maďarska, využívame kombináciu možností našich dcérskych spoločností v oblasti prepravy a manipulácie v Prístave Bratislava a zároveň absenciu vhodného terminálu v severozápadnej časti susedného Maďarska.

Súprava vlaku bola zložená z 19 vozňov radu Sdggmrs s kapacitou 38 návesov. Jedná sa o 6 nápravové kĺbové kapsové vozne, ktoré sú určené mimo iného aj na tento druh prepravy. O prekládku návesov v bratislavskom prístave sa bude ako operátor starať spoločnosť Slovenská plavba a prístavy a.s.

Spoločnosť LKW Walter s počtom viac ako 10 000 návesov je jedným z najväčších hráčov v európskej kombinovanej doprave. Jeho modré návesy so žltým nápisom môžeme stretnúť na všetkých európskych cestách. Vďaka premyslenému systému kombinovanej dopravy výrazne šetrí životné prostredie aj kapacity ciest. U odosielateľa pristaví náves na nakládku, ktorý je následne prepravený do terminálu kombinovanej dopravy (vlak/loď). Na veľkú diaľku je prepravený v skupine iných návesov na ucelenom vlaku, prípadne ako jednotlivá zásielka do terminálu v blízkosti miesta určenia, kde ho vyzdvihne iný ťahač a dopraví ho na miesto vykládky. Okrem úspory peňazí prináša tento systém kombinovanej dopravy aj výrazné šetrenie životného prostredia. Časová náročnosť je porovnateľná s prepravou po ceste avšak prináša neporovnateľný benefit v podobe ušetrených kamiónov na preťažených cestných ťahoch.

Foto: Matej Pleško