O nás

Spoločnosť BUDAMAR LOGISTICS, a.s. sa od svojho vzniku v roku 2002 zaoberá medzinárodným zasielateľstvom a logistikou. Uspokojovaním stále náročnejších a komplexnejších potrieb našich zákazníkov sa nám podarilo získať popredné postavenie na trhu. BUDAMAR LOGISTICS, a.s. patrí dlhodobo k najsilnejším zasielateľským spoločnostiam na Slovensku. Za účelom udržania postavenia a vysokej úrovne poskytovaných služieb pracujeme v súlade s požiadavkami medzinárodnej normy ISO 9001:2015.

SME ARCHITEKTI PREPRAVY

Ponúkané služby plne reflektujú požiadavky našich zákazníkov. Okrem jednotlivých druhov prepráv a s nimi súvisiacich služieb, doplňujúcich služieb a komplexného poradenstva poskytovaných našou spoločnosťou, je komplexnosť navrhovaného riešenia plne podporovaná spoluprácou so spoločnosťami s kapitálovým prepojením. V oblasti logistiky a zasielateľstva sú to spoločnosti BUDAMAR INNOVATIONS, a.s., BUDAMAR SOUTH, s.r.o., NH – TRANS, SE a Ostravská dopravní společnost, a.s. V oblasti súkromných železničných dopravcov sú to spoločnosti LOKORAIL, a.s., CENTRAL RAILWAYS a.s., Inter Cargo Sp. z o.o. a Ostravská dopravní společnost - Cargo, a.s. Dôležitou súčasťou sú taktiež prevádzkovateľ riečnej dopravy Slovenská plavba a prístavy a.s., operátor prekládkového terminálu BULK TRANSSHIPMENT SLOVAKIA, a.s. a Bohumín terminál, a.s., ako aj spoločnosti ŽOS Vrútky a.s. a TATRAVAGÓNKA a.s. zamerané na výrobu a údržbu koľajových vozidiel.

 

 

SLUŽBY

ŽELEZNIČNÁ PREPRAVA

CESTNÁ PREPRAVA

RIEČNA A NÁMORNÁ PREPRAVA

MULTIMODÁLNA PREPRAVA

INTERMODÁLNA PREPRAVA

DOPLNKOVÉ SLUŽBY

BUDAMAR GROUP

INFOSERVIS