O nás

Spoločnosť BUDAMAR LOGISTICS, a.s. sa od svojho vzniku v roku 2002 zaoberá medzinárodným zasielateľstvom a logistikou. Uspokojovaním stále náročnejších a komplexnejších potrieb našich zákazníkov sa nám podarilo získať popredné postavenie na trhu. BUDAMAR LOGISTICS, a.s. patrí dlhodobo k najsilnejším zasielateľským spoločnostiam na Slovensku. Za účelom udržania postavenia a vysokej úrovne poskytovaných služieb pracujeme v súlade s požiadavkami medzinárodnej normy ISO 9001:2015.

SME ARCHITEKTI PREPRAVY

Ponúkané služby plne reflektujú požiadavky našich zákazníkov. Okrem jednotlivých druhov prepráv a s nimi súvisiacich služieb, doplňujúcich služieb a komplexného poradenstva poskytovaných našou spoločnosťou, je komplexnosť navrhovaného riešenia plne podporovaná spoluprácou so spoločnosťami s kapitálovým prepojením BUDAMAR SOUTH, s. r. o., so súkromnými železničnými dopravcami LOKORAIL, a.s., CENTRAL RAILWAYS a.s. a Inter Cargo Sp. z o.o., spoločnosťou Slovenská plavba a prístavy a.s., operátorom prekládkového terminálu BULK TRANSSHIPMENT SLOVAKIA, a. s. ako aj spoločnosťami ŽOS Vrútky a.s. a TATRAVAGÓNKA a.s. zameranými na výrobu a údržbu koľajových vozidiel.

 

SLUŽBY

ŽELEZNIČNÁ PREPRAVA

CESTNÁ PREPRAVA

RIEČNA A NÁMORNÁ PREPRAVA

MULTIMODÁLNA PREPRAVA

INTERMODÁLNA PREPRAVA

DOPLNKOVÉ SLUŽBY

BUDAMAR GROUP

INFOSERVIS