Doprave a logistike na Slovensku dominuje Budamar

“Naša spoločnosť dlhodobo pracuje na rozšírení portfólia služieb, najmä čo sa týka činností na zahraničných trhoch. To znamená, že svojim zákazníkom v mnohých prípadoch zabezpečujeme komplexnú prepravnú trasu. S tým súvisí aj rozširovanie flotily moderných hnacích vozidiel, okrem toho investujeme do nákupu nových vozňov a v neposlednom rade do modernizácie a inovácií v rámci prekládkových služieb.” povedal Ing. Ľubomír Loy, člen predstavenstva BUDAMAR LOGISTICS, a.s. 

Napriek začiatku vojenského konfliktu sa Budamaru podarilo zachovať na približne rovnakej úrovni. Zabezpečovali sme napríklad prepravy železných rúd cez Čiernu nad Tisou a poľské prístavy – čo dovtedy bolo realizované mimo našej spoločnosti cez prístavy ukrajinské. Veľký vplyv na rast cien však už v roku 2022 mal nárast elektrickej energie. 

Zaujíma vás, ako sa za posledné roky menili dopravné toky z geografického hľadiska? Aké sú nové trendy v železničnej preprave alebo, ktoré formy dopravy rastú v dnešnom svete najrýchlejšie? Prečítajte si viac v rozhovore pre týždenník Trend, podľa ktorého je BUDAMAR LOGISTICS, a.s. najväčšou spoločnosťou v rámci sektora dopravy a logistiky: https://www.trend.sk/biznis/doprave-logistike-slovensku-dominuje-budamar...

Zdroj: Trend

Foto: Michal Smrčok