Ak sa včas nespamätáme, vlaky z Číny získajú Maďari a Poliaci

Ľubomír Loy, člen predstavenstva BUDAMAR LOGISTICS nielen o novej Hodvábnej ceste

Darí sa Slovensku držať si v železničnej doprave pozíciu tranzitnej krajiny?

Aj keď v rámci železničnej prepravy tranzitnou krajinou sme, problémom je, že to nevieme adekvátne využiť a získať nové prepravné toky.

Ako to myslíte?

Kým na jednej strane sme pomerne silní v preprave surovín pre hutnícky priemysel, výrazne zaostávame v intermodálnej preprave. Objem prepravy tu bol doteraz vždy minimálny, pričom stav, kedy sme zrealizovali aspoň jeden vlak z Číny týždenne, netrval dlho. Dnes sme na bode nula a zatiaľ nič nenasvedčuje tomu, že by sa situácia mala zmeniť. Ak sa tak čoskoro nestane, navždy stratíme šancu konkurovať okolitým krajinám.

Len doplním, že po tom, čo sa otvorili trhy, sme mohli stratiť postavenie aj pri preprave surovín pre hutnícky priemysel, pretože geograficky Slovenskonemá strategickú dopravnú polohu. Našťastie, nestalo sa tak najmä vďaka tomu, že BUDAMAR GROUP realizoval významné investície do inovácií aj modernizácií technológie prekládky v Čiernej nad Tisou.

Vráťme sa k intermodálnej preprave, kde Čína investuje miliardy eur do obnovy Hodvábnej cesty. Aj vďaka tomu mali cez Slovensko ďalej do Európyprechádzať stovky až tisícky vlakov. Tak znel plán vlády v roku 2017...

Tento plán sa však ani zďaleka nenapĺňa.

A nepodpísala sa pod to najmä pandémia spojená s ochorením COVID-19?

Rozhodne nie, respektíve - to mohlo platiť ak tak chvíľu. Ide skôr o to, že intermodálne vlaky potrebujú podporu zo strany štátu, tak ako je tomu v okolitých krajinách. Čínska strana tlačí na zníženie ceny, ale bez podpory štátnych inštitúcií to možné nebude. Podpora zo strany ministerstva dopravy je len marketingovo-poradenská, chýba nám však finančná - ako je tomu v iných krajinách Európskej únie. Sme jednou z posledných krajín, kde sa neposkytuje žiadna podpora zo strany štátu. V súčasnosti vedieme rokovania najmä s Ministerstvom dopravy o tejto problematike.

Prečo okolité krajiny intermodálnu prepravu podporujú a my nie?

Samozrejme preto, že každý tovarový tok, ktorý je smerovaný cez krajinu, predstavuje príjem z využívania dopravnej cesty a pracovné príležitosti v prekládke či v realizácii samotnej železničnej prepravy. A to sú fakty, ktoré si veľmi dobre uvedomujú napríklad v Poľsku alebo v Maďarsku, kde intermodálnu prepravu naplno podporujú.

Ako?

Napríklad cez vznik nových liniek, podporujú tiež nákup nových vozňov, ale aj vznik nových terminálov, ktoré sú vo výstavbe napríklad v Maďarsku a v Poľsku okrem bieloruského prechodu dostáva dôležitosť už aj ukrajinský prechod.

U nás sa podpora intermodálnej prepravy nerealizuje?

Na Slovensku bola doteraz podpora minimálna. Čoho dôkazom je aj to, že sa nám nedarí vo veľkom pritiahnuť linky z Číny cez Terminál kombinovanej dopravy Dobrá. Ten je vybudovaný už dlhé obdobie, väčšinu svojho života je ale takmer prázdny.

Máme teda ešte šancu Maďarom či Poliakom konkurovať a zabezpečiť, aby Hodvábna cesta viedla aj cez Slovensko?

Aj keď je už takpovediac päť minút po dvanástej, ešte stále sa dá aktuálna situácia zmeniť. Je nevyhnutné zintenzívniť vzťahy s Čínou, lebo tá bude preferovať krajiny, ktoré sú jej obchodnými partnermi. Tiež je nevyhnutné nastaviť finančný systém podpory intermodálnej prepravy. Úplne postačí, keď ho nastavíme na základe toho, ako už dnes podporuje i do budúcna plánuje podporiť tieto vlaky naša „konkurencia“ – Poliaci a Maďari.

Kľúčovou prioritou BUDAMAR GROUP je rozvíjať a podporovať nákladnú železničnú prepravu. Platí to aj naďalej?

Áno, železničné prepravy na Slovensku a v okolitých krajinách totiž vnímame ako prepravy s najväčším ekonomickým a najmä ekologickým potenciálom a priestorom na zvýšenie efektivity. Táto naša priorita je zároveň v súlade so stratégiou rozvoja a zvýšenia významu železničných prepráv nielen v rámci Slovenskej republiky, ale aj rámci Európskej únie. Nehovoriac o tom, že máme Európsky rok železníc.

Zdroj: Ak sa včas nespamätáme, vlaky z Číny získajú Maďari a Poliaci - tlacovespravy.sme.sk