INTERMODÁLNA PREPRAVA

Použitie intermodálnych prepravných jednotiek bez potreby manuipulácie s ich obsahom je ideálny spôsob prepravy špecifických tovarov na dlhé vzdialenosti. Tento typ prepravy je u našich zákazníkoch stále viac žiadaný vzhľadom na možnosti a výhody, ktoré tento systém prepravy poskytuje. Vďaka dlhodobej spolupráci s našimi partnermi, vieme ponúknuť široké portfólio služieb kontajnerového prepravného systému.

  • využitie kapacít dostupných terminálov kombinovanej dopravy
  • využitie pravidelných kontajnerových liniek
  • spolupráca s národnými i súkromnými dopravcami
  • sprostredkovanie prenájmu a predaja intermodálnych prepravných jednotiek
  • sledovanie zásielok počas prepravy
  • poistenie zásielok
  • colno-deklaračné služby a zabezpečenie colného dlhu
  • komplexné zasielateľské poradenstvo

Kontaktujte nás

SLUŽBY

ŽELEZNIČNÁ PREPRAVA

CESTNÁ PREPRAVA

RIEČNA A NÁMORNÁ PREPRAVA

MULTIMODÁLNA PREPRAVA

INTERMODÁLNA PREPRAVA

DOPLNKOVÉ SLUŽBY

BUDAMAR GROUP

INFOSERVIS