TRAKO 2023

Zúčastnili sme sa 15. ročníka medzinárodného veľtrhu zameraného na železničnú dopravu - TRAKO 2023, ktorý sa konal v dňoch 19. až  22. septembra 2023 v Gdaňsku. Podľa vystavovateľov je veľtrh najväčším a najprestížnejším stretnutím zástupcov železničného priemyslu v Poľsku a jedným z najväčších veľtrhov v strednej a východnej Európe. Každý druhý rok majú návštevníci možnosť si prehliadnuť najnovší vozový park, koľajové stroje a zariadenia. Vďaka svojmu bohatému programu, ako sú rôzne diskusné fóra a prezentácie, bol veľtrh TRAKO 2023 ideálnou platformou na diskusiu, výmenu skúsenosti a hľadania inovatívnych riešení v oblasti infraštruktúry, systému riadenia dopravy a technológie vybavenia koľajových vozidiel.