TRAKO 2021

Zúčastnili sme sa 14. ročníka medzinárodného veľtrhu zameraného na železničnú dopravu - TRAKO 2021, ktorý sa konal v dňoch 21. až  24. septembra 2021 v Gdaňsku. Podľa vystavovateľov je veľtrh najväčším a najprestížnejším stretnutím zástupcov železničného priemyslu v Poľsku a jedným z najväčších veľtrhov v strednej a východnej Európe, kde si návštevníci môžu prehliadnuť vozový park, koľajové stroje a zariadenia. Vďaka svojmu bohatému programu, ako sú rôzne diskusné fóra a prezentácie, bol veľtrh TRAKO 2021 ideálnou platformou na diskusiu, výmenu skúsenosti a hľadania inovatívnych riešení v oblasti infraštruktúry, systému riadenia dopravy a technológie vybavenia koľajových vozidiel. Ďalší veľtrh sa bude konať v dňoch 19. až 24. septembra 2023.