TRAKO 2019

Dňa 24 - 27. septembra 2019 sme sa po prvýkrát zúčastnili medzinárodného veľtrhu zameraného na železničnú dopravu - TRAKO 2019 v Gdaňsku. Podľa vystavovateľov je veľtrh najväčším a najprestížnejším stretnutím zástupcov železničného priemyslu v Poľsku a jedným z najväčších veľtrhov v strednej a východnej Európe, kde si návštevníci môžu prehliadnuť vozový park, koľajové stroje a zariadenia. Vďaka svojmu bohatému programu, ako sú rôzne diskusné fóra a prezentácie, bol veľtrh TRAKO 2019 ideálnou platformou na diskusiu, výmenu skúsenosti a hľadania inovatívnych riešení v oblasti infraštruktúry, systému riadenia dopravy a technológie vybavenia koľajových vozidiel.