Prečítajte si v dnešnom SME - Doprava a logistika

Slovensko nemotivuje prepravcov viac využívať kombinovanú dopravu

Terminál kombinovanej dopravy v Dobrej je väčšinou prázdny

Jeden vlak, ktorý je súčasťou kombinovanej dopravy dokáže nahradiť až 46 cestných vozidiel. Oproti preprave po ceste vyprodukuje len zlomok skleníkových plynov. Možnosti železníc v oblasti prepravy tovaru na Slovensku zostávajú nevyužité. Zatiaľ čo v mnohých európskych krajinách podpora železničnej dopravy vrátane intermodálnej rastie, na Slovensku medzi štátne priority rozvoja zatiaľ nepatrí.

Linky z Číny neprichádzajú

„Slovensko nemá takú geografickú polohu, aby bolo silnou tranzitnou krajinou,“ hovorí Ľubomír Loy, člen predstavenstva Budamar Logistics. Spoločnosť Budamar Logistics, ktorá sa zaoberá medzinárodným zasielateľstvom a logistikou, na začiatku tohto roka otvorila pravidelnú vlakovú linku loženú návesmi prepravcu LKW Walter z prístavu Bratislava do nemeckého Rostocku. Je to jeden z príkladov intermodálnej prepravy, ktorý prináša úsporu nákladov a zároveň šetrí životné prostredie. Spoločnosť pristaví u odosielateľa náves na nakládku, ktorý je následne prepravený do terminálu kombinovanej dopravy. Na veľkú diaľku sa prepraví v skupine iných návesov na vlaku do terminálu v blízkosti miesta určenia, kde ho vyzdvihne iný ťahač a dopraví ho na miesto vykládky. „Prináša neporovnateľný benefit v podobe ušetrených kamiónov na preťažených cestných ťahoch,“ uvádza spoločnosť Budamar Logistics. Prepravcovia po železnici vidia perspektívu rozvoja v napojení Slovenska na tzv. novú hodvábnu cestu. Hlavné tovarové toky na tejto ceste však zatiaľ Slovensko obchádzajú. Okrem ekologického hľadiska a väčšej bezpečnosti by napojenie prinieslo aj oživenie spiaceho prekládkového terminálu v Dobrej pri Čiernej nad Tisou pri hraniciach s Ukrajinou, a to aj v podobe veľkého počtu pracovných príležitostí a rozvoja regiónu. „Treba si uvedomiť, že preprava po železnici je vo verejnom záujme a takto by sa k nej malo pristupovať,“ uvádza Roman Gono, predseda predstavenstva ŽSSK Cargo Slovakia.

Chýba podpora štátu

Železničná spoločnosť Cargo Slovakia zdôrazňuje, že v európskom meradle zohráva železničná preprava vrátane intermodálnej čoraz významnejšiu úlohu. Mnohé krajiny ju podporujú prostredníctvom dotačných schém a úľav. „Slovensko patrí medzi posledné krajiny Európy, ktoré neposkytujú podporu pre rozvoj kombinovanej dopravy,“ hovorí Gono z ŽSSK Cargo Slovakia. „Bez štátnych zásahov sa to nezaobíde. Ekológia je síce vznešený termín, v konečnom dôsledku je však rozhodnutie o logistickom mixe vždy o cene, rýchlosti a spoľahlivosti.“ S podporou štátu by bolo možné zrýchliť prepravné časy a stiahnuť z cesty na železnicu ďalšie tovary. To však vyžaduje dostatočnú flotilu vhodných vozňov, zlepšovať obslužnosť území či vybudovať hustú sieť prekládkových kapacít. „Rozvoj nebude možný bez podpory štátu. Na Slovensku bola táto podpora minimálna. Aj preto sa nám nedarí vo veľkom pritiahnuť linky z Číny cez Terminál kombinovanej dopravy Dobrá,“ tvrdí Loy z Budamar Logistics. Podiel intermodálu zostáva nízky V intermodálnej preprave sa na Slovensku využíva najmä prístavná vnútrozemská služba. Najväčším centrom intermodálnej prepravy na Slovensku je Dunajská Streda. „Podiel intermodálnej prepravy na Slovensku je inak veľmi nízky, čo však súvisí aj s dĺžkou prepravných trás,“ dodáva Loy z Budamar Logistics. V spojení so železnicou sa využívajú tranzity kontajnerových liniek z Česka a Nemecka do Maďarska. Existujú linky aj do Žiliny, ktoré sú spojené najmä so závodom automobilky Kia.