Písalo sa o nás

Ing. Ľubomír Loy, riaditeľ pre obchod a marketing a člen predstavenstva BUDAMAR LOGISTICS, a.s. poskytol rozhovor maďarskej tlačenej a online publikácií pre právnikov, ktorá pôsobí na rozvíjajúcich sa európskych trhoch CEE Legal Matters.

V rozhovore sa dozvieme:

 • ako právnická spoločnosť HAMALA KLUCH VÍGLASKÝ radila našej spoločnosti BUDAMAR LOGISTICS, a.s. pri vytváraní spoločného podniku s rakúskou spoločnosťou Innofreight Consulting & Logistics,
   
 • ako vznikla táto spoločnosť BUDAMAR INNOVATIONS, a.s.,
   
 • prečo sme si vybrali ako partnera spoločnosť Innofreight,
   
 • čo každá z dvoch spoločností - Innofreight Consulting & Logistics a Budamar Logistics prinesila do tohto spoločného podniku,
   
 • ktoré 3 aspekty boli z právneho hľadiska najkomplexnejšie pri štruktúrovaní, a rokovaniach o tejto transakcii a
   
 • prečo sme si vybrali práve právnickú firmu HKV pri vytváraní tohto podniku

Viac informácii nájdete v článku: "Budamar Logistics' Lubomir Loy on Joint Venture with Innofreight Consulting & Logistics"