Peter Malec: Na Balkáne chceme získať významnú pozíciu

Chytáme sa príležitosti, tvrdí Peter Malec, predseda predstavenstva Budamar Logistics, významného hráča v medzinárodnej železničnej preprave.

Pred pár mesiacmi ste začali podnikať na Balkáne. Ten je na jednej strane veľmi potenciálny, ale na druhej rizikový. Kvôli možným problémom tu zahraniční podnikatelia radšej neinvestujú. Budamar Logistics nemá strach?
Pre každú firmu znamená akýkoľvek nový projekt nebezpečenstvo. Preto je potrebné posúdiť mieru rizika a návratnosti na základe dostupných dát i faktov. Pokiaľ investujete na Balkáne, kde je ekonomická situácia či politická stabilita stále zložitá, toto pravidlo platí dvojnásobne. My v Budamare sme tak spravili. Strach preto nemáme, máme zdravý rešpekt.

Prečo práve Balkán?
Lebo je to územie príležitostí. Hoci sa tu podmienky pre podnikanie výrazne líšia, predovšetkým tie krajiny, ktoré nie sú členmi Európskej únie, sa nachádzajú niekde tam, kde bolo Slovensko a Česko zhruba pred 10 či 15 rokmi.

Vstupujete sem cez Chorvátsko a Srbsko. Bola to správna voľba?
Pre nás boli jednoznačnou voľbou, keďže práve tu prebieha liberalizácia železničného trhu. Okrem toho je veľkým plusom ekonomický posun krajín v posledných rokoch, či ich otvorenosť zahraničným spoločnostiam. Právom ich mnohí odborníci a ekonómovia už dlhodobo považujú za najsľubnejšie trhy Balkánu.

Expanziu realizujete cez projekt Budamar South. Čo bude ďalej?
Na Balkáne chceme získať významnú pozíciu na trhu. Takže áno, toto je len začiatok. Pracujeme tu na nových projektoch, o ktorých je ešte predčasné hovoriť. Faktom je, že Budamar South by mal spolupracovať s významnými priemyselnými podnikmi, ktoré pôsobia v južnej Európe. Zaistiť by im mal komplexnú logistiku. Železničnou dopravou prepojí taktiež baltské a balkánske prístavy.
Projekty, ktoré sme už na Balkáne realizovali či ich pripravujeme, prispejú k nášmu etablovaniu na Balkáne a k tomu, aby sme aj naďalej mohli poskytovať komplexné služby na špičkovej úrovni v krajinách V4 a juhovýchodnej Európe. Sme firma, ktorej patrí v zasielateľstve a logistike vedúca pozícia, pričom sme jedným z lídrov na trhu medzinárodnej železničnej dopravy.

Prečo ste práve cez Budamar South nakúpili obstarali na prepravu na Balkáne najmodernejšie lokomotívy Siemens Vectron?
Lokomotívy Siemens Vectrony spĺňajú najprísnejšie európske štandardy a radia sa medzi najmodernejšie vôbec. Prispievajú k zaisteniu rýchlej a ekonomickej dopravy. Pri viacsystémovom Siemens Vectron tiež odpadá neefektívna výmena lokomotív na hraniciach jednotlivých štátov. Sú schopné prevádzky vo viacerých európskych krajinách (napríklad v Nemecku, Rakúsku, Maďarsku, Česku, Rumunsku, Slovinsku, Chorvátsku, ako aj na Slovensku), čo staršie lokomotívy neumožňovali. Chceme ich preto využívať naprieč Európou.

Budamar Logistics je reálne na trhu od roku 1997, pričom sa zaoberá medzinárodným zasielateľstvom a logistikou. Ako sa bude vyvíjať trh v nadchádzajúcom roku vo vašom odvetví?
V regióne V4 sa nedajú očakávať špecifické rastové impulzy - pokiaľ ide teda o výkonnosť hlavných odvetví obsluhovaných prevažne železničnou dopravou (hutníctvo, chemický priemysel, stavebníctvo, prípadne spracovanie dreva a poľnohospodárstvo). Preto predpokladám, že konkurenčné vzťahy budú aj naďalej veľmi intenzívne. Pre Budamar Logistics bude rok 2017 dôležitým míľnikom pre spustenie ďalšej etapy technologických inovácií v logistike hromadných substrátov a hutníckych výrobkov.

Väčšina zákazníkov spoločnosti sú priemyselné podniky, ktoré pôsobia mimo Slovenskej republiky, najmä z Česka, Poľska, Maďarska a Rakúska. Čo to pre vás znamená?
To, že od našich služieb závisia výroba a technológia veľkých hutníckych kombinátov, expedícia ťažobných spoločností či realizácia dopravných stavieb. Spoľahlivosť je preto prirodzeným záväzkom, ktorý prekračuje rámec obchodných zmlúv. Pre logistické spoločnosti v skupine Budamar pracuje viac ako 500 zamestnancov, ktorých výkony prispievajú k spoľahlivosti našich služieb. Podnikáme v náročných prevádzkových podmienkach, preto je bezpečnosť, ochrana životného prostredia a zdravia zamestnancov našou prioritou.