InnoTrans 2022

Zúčastnili sme sa výstavy InnoTrans 2022, ktorá sa uskutočnila v dňoch 20. až 23. septembra v Berlíne. Výstava InnoTrans je najväčšia medzinárodná výstava dopravy a koľajovej techniky, ktorá sa koná každé dva roky v Berlíne v 42 halách a na 3500 m koľajískách Berlínskeho výstaviska.

Trinásty ročník železničného veľtrhu sa niesol v znamení udržateľnej mobility. InnoTrans poskytuje pokrytie trhu, ktoré nemá nikde na svete obdobu. Medzi produkty a služby patria pohonné systémy, autobusy, kybernetická bezpečnosť, ERTMS, umelá inteligencia, údržba, vlaky na vodíkový pohon a dvojsystémové vozidla. Tohtoročný veľtrh InnoTrans navštívilo až 140 tisíc návštevníkov.

Na našom spoločnom stánku so spoločnosťou Tatravagónka Poprad bol priamo na stánku vystavený jeden podvozok z netradičných materiálov; ďalších šesť exponátov bolo odprezentovaných na vonkajšej koľajovej ploche.

Ďalší ročník medzinárodnej výstavy InnoTrans 2020 sa bude konať v dňoch 24. - 27. septembra 2024.

Foto: Dopravní Noviny