InnoTrans 2018

Zúčastnili sme sa výstavy InnoTrans 2018, ktorá sa uskutočnila v dňoch 18. až 21. septembra na výstavisku v Berlíne. Výstava InnoTrans je najväčšia medzinárodná výstava dopravy a koľajovej techniky, ktorá sa koná každé dva roky v Berlíne v 41 halách ako i na 3500m koľajísk Berlínskeho výstaviska.

Ďalší ročník medzinárodnej výstavy InnoTrans 2020 sa bude konať v dňoch 22. - 25. septembra 2020.