Historický poštový vozeň po rokoch znovu ožil

V roku 2022 uplynulo už 85 rokov od výroby rýchlikového poštového vozňa radu Fa, ktorý je dnes jediným zástupcom tejto kategórie vozňov na Slovensku. V roku 2023 si zase pripomíname 175. výročie začatia prevádzky železníc na Slovensku. Vozeň vyrobený ešte v roku 1937 bol niekoľko rokov odstavený, a tak sa pri príležitosti oboch uvedených významných výročí dobrovoľníci z bratislavských združení Dopravná nostalgia a Klub železničných modelárov Bratislava rozhodli vykonať niekoľko nevyhnutných opráv. Tieto aktivity podporuje aj spoločnosť BUDAMAR LOGISTICS, a.s.

Poštový vozeň radu Fa absolvoval veľkú revíznu prehliadku naposledy v roku 2017 a istý čas ho bolo možné vidieť na výstavách aj mimo domovskej stanice, ktorou je bratislavské Železničné múzeum ŽSR.

Počas opravy v roku 2022 putoval poštový vozeň najprv do Opravovne osobných vozňov Bratislava, Východ, kde absolvoval kompletnú defektoskopiu oboch podvozkov, opravu záchrannej brzdy, brzdové skúšky, či výmenu nárazníkov. Následne bol prepravený do Opravovne nákladných vozňov Bratislava, Východ, kde sa vozeň odvážil, skontrolovali sa nápravové tlaky a na nivelizovanej koľaji sa odobrali a zaevidovali všetky potrebné miery. Potom vozeň prevzali pracovníci Železničného múzea, ktorí skontrolovali vykonané práce a vystavili záverečný protokol o technickej kontrole.

Historický poštový vozeň radu Fa tak vo svojom 85. roku prevádzkového života smie byť po vykonanej oprave a technickej kontrole prevádzkovaný minimálne ďalších 6 rokov. Naviac mu mohla byť zvýšená aj prevádzková rýchlosť z pôvodných 80 km/h až na 100 km / h. To výrazne pomôže pri jeho prepravách na výstavy.