Finančne sme podporili VÝROČNÝ VLAK 70. KŽD FPEDAS UNIZA

Finančne sme podporili vypravenie výročného vlaku s názvom VLAK 70. KŽD FPEDAS UNIZA, ktorý zorganizovala Katedra železničnej dopravy, Fakulty prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov, Žilinskej univerzity v Žiline, ktorá oslavuje tento rok 70. výročie vzniku. Pri tejto príležitosti usporiadala pre svojich partnerov, absolventov, ale aj širokú verejnosť vypravenie výročného vlaku s názvom VLAK 70. KŽD FPEDAS UNIZA. Vlak bol vypravený pod záštitou rektora Českého vysokého učení technického v Praze a rektora Žilinskej univerzity v Žiline na trase Praha – Pardubice – Olomouc – Brno – Bratislava – Zvolen – Košice – Žilina. Vyvrcholením celej akcie bol galavečer v nádherných priestoroch Novej synagógy Žilina.