Exkurzia žiakov 2. ročníka základnej školy

Dňa 21.06.2019 sa zúčastnili pod pedagogickým dozorom žiaci 2.triedy súkromnej základnej školy FELIX z Bratislavy exkurzie v Prístave v Bratislave. Deti pricestovali vláčikom Blaváčikom a čakala ich prehliadka areálu a nového rušňa Vectron. Dozvedeli sa mnohé informácie o železničnej preprave a mali možnosť nahliadnuť aj do interiéru nového Vectronu BUDAMAR GROUP.