Exkurzia v Prístave BA a Deň otvorených dverí na SOŠ dopravnej v Trenčíne

Pred pár dňami navštívili bratislavský prístav študenti Strednej odbornej školy dopravnej z Trenčína. Vďaka tejto odbornej exkurzii mohli žiaci spoznať priestory, v ktorých budú fungovať v rámci odborného výcviku. Žiaci navštívili trimodálny terminál, dispečing, dopravnú kanceláriu, koľajisko Prístavu Pálenisko a prezreli si Vectron BUDAMAR GROUP.

“Zamestnávatelia umožňujú našim žiakom praxovať na ich pracoviskách, spoznávať ľudí a prostredie, v ktorom budú neskôr pracovať, napríklad aj na pozíciách ako dispečer, vozmajster, rušňovodič.” povedal po exkurzii manažér pre odborné a duálne vzdelávanie SOŠ Dopravná, Peter Macháč. “Zamestnávatelia podporujú otváranie tried v nedostatkových odboroch, ktoré sú orientované na dopravu a logistiku. Študentom poskytujú napríklad rôzne motivačné štipendiá, dotácie na ubytovanie a stravu či dochádzku na pracoviská odborného výcviku.”

Podľa prevádzkového riaditeľa BUDAMAR LOGISTICS, a.s., Davida Kostelníka v našej spoločnosti ponúkame možnosti stáží a praxe. "S niektorými školami spolupracujeme v dlhodobých programoch, ktoré umožňujú študentom nájsť si u nás uplatnenie.” Zároveň dodal, že železnice potrebujú omladiť, aby sa pod vplyvom meniacej sa výroby, spotreby či globalizácie mohli neustále posúvať vpred a držať krok s modernou dobou.

Okrem exkurzie sa zástupcovia BUDAMAR LOGISTICS, a.s. zúčastnili aj Virtuálneho dňa otvorených dverí na SOŠ Dopravná Trenčín. David Kostelník v živom internetovom vysielaní porozprával potenciálnym študentom viac o spoločnostiach patriacich do skupiny BUDAMAR GROUP a o tom, na akých pozíciách by sa absolventi v rámci nich po škole mohli uplatniť.

Žiakom základných škôl by sme radi odkázali, že majú ešte stále čas podať si do 20. marca 2022 prihlášku na Strednú odbornú školu dopravnú v Trenčíne.