Druháci na exkurzii v prístave

Včerajšie doobedie v prístave patrilo návšteve žiakov druhého ročníka Súkromnej základnej školy FELIX aj s ich pani učiteľkou. Prepravu im zabezpečil obľúbený Vláčik Blaváčik.

Naši kolegovia im pripravili zábavný aj náučný program. Počas exkurzie si okrem samotného areálu prístavu a jeho dôležitých stanovíšť pozreli aj kanceláriu výpravcu, aby zistili, ako sa v prístave vypravujú a navigujú vlaky, vyskúšali si jazdu na jednom z najnovších Vectronov BUDAMAR GROUP či si obzreli skladisko železnej rudy.