Czech Raildays 2018

Navštívili sme výstavu Czech Raildays 2018, ktorá sa každoročne koná v Ostrave, v priestoroch železničnej stanice Ostrava hlavní nádraží. Ide o medzinárodný veľtrh železničnej koľajovej techniky, výrobkov a služieb pre potreby železničnej a mestskej koľajovej dopravy.