BUDAMAR GROUP v poľských médiách

TKD Dobrá je perla s nevyužitým potenciálom

Sme veľmi radi, že sa o aktivity BUDAMAR GROUP a firiem z nášho portfólia zaujímajú čoraz viac aj renomované zahraničné médiá. Tentokrát o rozhovor požiadal poľský odborný portál IntermodalNews. S ich redaktorom Mykola Zasiadkom sa rozprával člen predstavenstva BUDAMAR LOGISTICS a obchodný riaditeľ BUDAMAR GROUP Ľubomír Loy aj o tom:

- Aké plány má BULK TRANSSHIPMENT SLOVAKIA (BTS), čo je dcérska spoločnosť BUDAMAR LOGISTICS, s intermodálnym terminálom v Dobrej a v akom stave sa dnes TKD Dobrá nachádza?
- Aký park koľajových vozidiel sa BUDAMAR LOGISTICS podarilo vybudovať?
- Ako dôležité je pre biznis spoločnosti Poľsko?

Rozhovor nájdete na tomto odkaze, my vám prinášame aj jeho preklad: https://intermodalnews.pl/2021/02/19/terminal-intermodalny-dobra-to-slowacka-perla-o-niewykorzystanym-potencjale/

V roku 2020 BULK TRANSSHIPMENT SLOVAKIA (BTS), čo je dcérska spoločnosť BUDAMAR LOGISTICS, prevzala intermodálny terminál Dobrá v blízkosti ukrajinských hraníc. Prečo sa spoločnosť rozhodla prenajať si toto zariadenie?
Skupina BUDAMAR GROUP vyhodnotila možnosť prevziať tento terminál do prenájmu ako významnú obchodnú príležitosť. Keďže prekládkovými činnosťami sa zaoberá naša dcérska spoločnosť BULK TRANSSHIPMENT SLOVAKIA, a. s., jednoznačne padlo rozhodnutie v prospech tejto spoločnosti.  Cieľom je vytvoriť možnosti alternatívnych trás intermodálnej prepravy voči Poľsku a Maďarsku. Prvý ucelený intermodálny vlak bol v TKD Dobrá zmanipulovaný v mesiaci február 2020 v spolupráci so ZSSK CARGO a spoločnosťou METRANS. Táto linka sa stala základom rozvoja intermodálnych prepráv na trasách novej hodvábnej cesty cez Ukrajinu a Slovensko.

Prevádzkovateľ terminálu Dobrá je spoločnosť BTS, čo je spoločný podnik firiem BUDAMAR LOGISTICS a ZSSK CARGO. Prenájom terminálu je pre nás logickým krokom v ďalšom rozvoji a modernizácii teritória prekládkovej stanice v Čiernej nad Tisou, ktorá je v súčasnosti najväčším prekladiskom pre prepravu železnej rudy a iných substrátov do hutníckych podnikov v okolitých krajinách, k zákazníkom BUDAMAR LOGISTICS. Zároveň je aktuálne aj najmodernejším prekládkovým uzlom zo širokorozchodných vozňov v Európe. Podobne ako sa nám podarilo zmodernizovať prekládku v tomto segmente, je naším zámerom zmodernizovať a rozvinúť aj pracovisko v Dobrej v segmente intermodálnych prepráv.

Z pohľadu BUDAMAR LOGISTICS ako akcionára je potrebné zdôrazniť, že našou kľúčovou prioritou je rozvoj a podpora nákladnej železničnej prepravy. Železničné prepravy na Slovensku a v okolitých krajinách vnímame ako prepravy s najväčším ekonomickým a najmä ekologickým potenciálom a priestorom na zvýšenie efektivity. Táto naša priorita je zároveň v súlade so stratégiou rozvoja a zvýšenia významu železničných prepráv nielen v rámci Slovenskej republiky, ale aj rámci Európskej únie.

* Aký bol objem kontajnerovej dopravy v Dobrej v roku 2020?
V roku 2020 sa nám úspešne podarilo napĺňať spokojnosť a požiadavky našich zákazníkov, čím sme si udržali pravidelnú manipuláciu jedného uceleného kontajnerového vlaku za týždeň. Spolu s ďalšími prepravami sme v termináli v Dobrej preložili v roku 2020 celkovo 2 430 kontajnerov.

* Má terminál v Dobrej pravidelnú dopravu kontajnerových vlakov?
V súčasnosti máme v TKD Dobrá jeden pravidelný vlak z čínskeho Xianu pre spoločnosť METRANS.

* Aký názor máte na kontajnerové vlaky z Číny?
Prepravu tovarov v kontajneroch po železničnej infraštruktúre vnímame ako rýchlo sa rozvíjajúci spôsob prepravy, ktorý svojim zákazníkom poskytuje viacero výhod. Hlavnou výhodou je skrátenie času prepravy tovarov a určite v neposlednom rade aj otázka ekológie.

* Koľko kontajnerových vlakov, prípadne kontajnerov, vybaví terminál v Dobrej denne?
Terminál v Dobrej môže zmanipulovať denne 430 intermodálnych jednotiek, čo znamená štyri a pol uceleného vlaku. Súčasná maximálna kapacita terminálu predstavuje 1 575 vlakov ročne.

* Plánuje spoločnosť zvýšiť počet kontajnerových vlakov prechádzajúcich Dobrou a prichádzajúcich do Dobrej? Ktoré nákladné vlakové spojenia považujete za najviac perspektívne?
TKD Dobrá je prevádzkou, ktorá 20 rokov čaká na využitie svojho potenciálu. Ide o verejný terminál, ktorý zabezpečuje nielen priamu prekládku, ale aj iné služby, ktoré mu z toho vyplývajú.

Hlavný záujem BTS v TKD Dobrá je jasný: zabezpečiť konkurencieschopné služby a v budúcnosti maximálne využiť kapacity terminálu v rámci intermodálnych prepráv smerujúcich z Ázie do Európy a späť. Z tohto dôvodu spoločnosť už zrealizovala viaceré prezentácie a pripravuje ďalšie marketingové aktivity. Dosahuje tým zviditeľnenie terminálu na medzinárodne uznávaných fórach a výstavách.

* Investovala BTS do zlepšenia infraštruktúry terminálu v Dobrej v roku 2020?
Po tom, čo sa BTS stala novým nájomcom TKD Dobrá, bolo prioritou akcionárov dosiahnuť požadovanú spoľahlivosť a bezpečnosť prevádzky pracoviska. Preto bolo v prvom rade nevyhnutné vykonať najnutnejšie opravy technologických zariadení a infraštruktúry, ktorých stav zodpovedá útlmu činnosti v predchádzajúcom období a jeho dosahu na celkovú údržbu a investície. Výdavky na nutné opravy v prvej etape predstavovali 365-tisíc eur.

* Aké investičné projekty plánujete realizovať v Dobrej v nasledujúcich rokoch?
Ďalším nevyhnutným krokom sú investície do infraštruktúry, osvetlenia a sociálneho zázemia obsluhy terminálu vo výške približne 900-tisíc eur. Tie zaručia bezpečnú prevádzku, lepšiu efektivitu a udržateľnosť prevádzky.

V budúcnosti je zámerom akcionárov spoločnosti BTS investovať aj do nového technického vybavenia pre zvýšenie prekládkovej kapacity terminálu a rozšírenia poskytovaných služieb vo forme vybudovania logistického centra s potrebným zázemím pre jeho zákazníkov.
Je potrebné zdôrazniť, že pre možnosť plánovania rozvoja terminálu je jednoznačne potrebná aj podpora zo strany štátu, štátnej správy a samosprávy. Do tejto kapitoly spadá – od roku 1992 – nedoriešené otvorenie cestného hraničného priechodu Čierna – Solomonovo, ktorý mal a má byť prínosom pre naplnenie možností prekladiska, ale aj impulzom na ďalší rozvoj východoslovenského regiónu. K tomu sa pripája dôležitosť štátnych investícií do pridruženej cestnej a železničnej infraštruktúry. Faktom je, že jedine včasnými riešeniami budeme schopní konkurovať trasám cez Poľsko a Maďarsko a staneme sa zaujímavým tranzitným bodom nielen novej hodvábnej cesty. V súčasnosti je terminálu v Dobrej venovaná aj veľká pozornosť zo strany štátu, ktorý si uvedomuje jeho dôležitosť a rozvojové možnosti v rámci železničnej infraštruktúry Slovenskej republiky.

* Prevádzkuje BUDAMAR LOGISTICS svoje vlastné kontajnerové vlaky?
Žiadna zo spoločností BUDAMAR GROUP nie je operátorom intermodálnej prepravy, ale z hľadiska intermodálnych prepráv zabezpečujeme prevádzku dvoch terminálov, spomínaného TKD Dobrá a takisto terminálu Slovenskej plavby a prístavov, a. s. – Kontajnerového terminálu v prístave Bratislava. Okrem toho, samozrejme, poskytujeme prepravné služby v železničnej doprave v rámci intermodálnych prepráv. Najnovšou linkou je preprava cestných návesov medzi Rostockom a prístavom Bratislava pre spoločnosť LKW Walter, kde táto spoločnosť otvorila novú linku dvakrát týždenne.

* Koľko lokomotív a nákladných vagónov má BUDAMAR LOGISTICS?
V BUDAMAR LOGISTICS sme postupne vybudovali park koľajových vozidiel, v ktorom sa dnes nachádza 90 lokomotív a tisíc vozňov. Len doplním, že do portfólia celej našej skupiny BUDAMAR GROUP patria vlastní železniční dopravcovia na Slovensku, v Česku, Poľsku a Maďarsku (LOKORAIL, CENTRAL RAILWAYS či Inter Cargo).

* Má BUDAMAR LOGISTICS v pláne prenajať si ďalší intermodálny terminál na Slovensku alebo niekde inde?
Zvažujeme a vyhodnocujeme všetky investičné príležitosti. K žiadnym potenciálnym investíciám sa však vopred nevyjadrujeme.

* Do akej miery je pre biznis spoločnosti dôležité Poľsko?
V Poľsku už pôsobíme niekoľko rokov, prostredníctvom spoločnosti Inter Cargo tam rozvíjame naše služby a podarilo sa nám vybudovať dopravnú spoločnosť s pomerne slušným podielom na trhu, pričom našou ambíciou je na tomto trhu rásť.