Zvolte jazyk SK | EN | DE | RU

Intermodálna preprava

  • sledovanie zásielok počas prepravy
  • poistenie zásielok
  • colno-deklaračné služby a zabezpečenie colného dlhu
  • komplexné zasielateľské poradenstvo
  • využitie kapacít dostupných terminálov kombinovanej dopravy
  • využitie pravidelných kontajnerových
    liniek
  • spolupráca s národnými i súkromnými dopravcami
  • sprostredkovanie prenájmu a predaja intermodálnych prepravných jednotiek

Použitie intermodálnych prepravných jednotiek bez potreby manuipulácie s ich obsahom je ideálny spôsob prepravy špecifických tovarov na dlhé vzdialenosti. Tento typ prepravy je u našich zákazníkoch stále viac žiadaný vzhľadom na možnosti a výhody, ktoré tento systém prepravy poskytuje. Vďaka dlhodobej spolupráci s našimi partnermi, vieme ponúknuť široké portfólio služieb kontajnerového prepravného systému.

Kontaktujte nás
INTERMODAL MALA 1.JPG INTERMODAL MALA 2.JPG